POLAD QALXANLARA QƏLƏM ÇIRPIRAM!

Gəlirəm üstüzə bu köçhaköçlə,
Köçüzü yığmasam köçümə lənət!
Bu cılız canımla bir arabaya,
Yüzüzü qoşmasam gücümə lənət!

Ay yalan məclisdə yalan vəkillər,
Ay yanan millətə yaman vəkillər.
Ay bizə gözünü yuman vəkillər,
Bizsiz etdiyiniz seçimə lənət! davamı burada...

Allah da borcunu istəsə məndən…

Gözümün işiğın yollardan yığım,
Sərim gözlərinin qaranlığında.
Sənsiz ömrümü də sənsiz sürməyim,
Sürüm gözlərinin qaranlığında.

Gözümü bağlasın həsrət sığalı,
Bir ömür yaşayım gözləri bağlı.
Hər gecə yuxuna gələn nağılı,
Görüm gözlərinin qaranlığında. davamı burada...

Mənə, yox de!

Mən yanıb-yaxılmaq istəyirəm.
Mənə, yox de,
Səninçün yox olmaq istəyirəm.
Mənə, yox de, çiçəyim,
Qovla məni, deyirəm,
Elə sizin küçədə yıxılmaq istəyirəm.


At məni,
Əllərindən dağılmaq istəyirəm.
At məni,
Sinən üstə dağ olmaq istəyirəm.
At məni, at, çiçəyim,
Öldür məni, deyirəm.
Yenə həsrətin üçün doğulmaq istəyirəm.
davamı burada...

Başı daşlı!

Day bir də yazılmaz dəftər başı daşlı,
Ölsün qoy acından Səftər başı daşlı.

Həm Heydərə yazdım, həm Qəmbərə yazdım,
Heydər kimi susmur Qəmbər başı daşlı.

Deputat Kərim axır şişdi, yoğun oldu,
Boynun necə kəssin xəncər başı daşlı?! davamı burada...

Tapa bilmədim..

Dözüb bu ağrıya sənə, dost,dedim,
Ara bir üzünü görməkdən ötrü.
Səninçün bir dəftər şeir yazmışam,
Bir daha yanına gəlməkdən ötrü.

Ayrılıq əlində sınama məni,
Üzünü görəndə dərd gedir,ay dost.
Bu ki,dostluq deyil, qınama məni,
Bu başdan-ayağa sevgidir, ay dost. davamı burada...

DİRSƏK!

Salmış məni, ey əhli-müsəlman, ələ dirsək,
Artıq yaradıb yoxsa ki, Allah ələ, dirsək?!

Gördüm bir evim var yuxuda xaneyi-abad,
Şükr eylədim Allaha o dəm mən evi bərbad.
Opbandım elə daxil olam mülkümə, heyhad,
Çıxdı otağın pəncərəsindən çölə dirsək. davamı burada...

Hüseynin görüşündə.

Səni salama gəlmişəm, yetişdi xoş məqam, Hüseyn,
Əcəb məqama gəlmişəm salam Hüseyn, salam Hüseyn.

Ölüncə saxlaram, Ağa,məhərrəmin əzasını,
Mən hicrin ilə çəkmişəm günahımın cəzasını.
Gələndə almışam Ağam Əbəlfəzin rizasını,
Olub bu eşqidən dilim rəvaneyi-kəlam, Hüseyn. davamı burada...

Yoxluğuna..

Hisslərimi oğurlayıb əlimdən,
Varlığımı yoxluğuna götürdün.
Bir qurtumluq sevgi umdum bu gecə,
Yoxluğunu varlığıma gətirdin.

Düşünmə ki, bu dünya da varam mən,
Varlığımda yoxa çıxıb itmişəm.
Varlığını arzulardım dünyada,
Heç olmasa yoxluğuna yetmişəm. davamı burada...