Hüseynin görüşündə.

Səni salama gəlmişəm, yetişdi xoş məqam, Hüseyn,
Əcəb məqama gəlmişəm salam Hüseyn, salam Hüseyn.

Ölüncə saxlaram, Ağa,məhərrəmin əzasını,
Mən hicrin ilə çəkmişəm günahımın cəzasını.
Gələndə almışam Ağam Əbəlfəzin rizasını,
Olub bu eşqidən dilim rəvaneyi-kəlam, Hüseyn. davamı burada...

Əyyami-Fatimə

Ananın pak misali Anamız Fatimədir,
Ən ləyaqətli,həyali Anamız Fatimədir.

Ana öz qayğı şəfasıyla verər ehsanını,
Az olar bu-ayağı altına qoysan canını.
Gəl xanımlıqda təcəssüm,O Xanımlar Xanımı,
Anamızdan da şəfali Anamız Fatimədir. davamı burada...

Hüseynin…

Sönməz əbədi yandırılan şamı Hüseynin,
Vəhtət şərabıyla doludur camı Hüseynin.

Çək başa bu vəhtət şərabın aşiqi-eşq ol,
Qəlbində bütün esq ilə ol ramı Hüseynin.

Həm haqqa fəda oldu bütün əhli-əyali,
Həm Əsgəri,həm Əkbəri-nakamı Hüseynin. davamı burada...