Şairin tanıyır bu xalq özünün.

Əlimdən qələmi qırıb saldılar,
“özünü bir qədər yığışdır”-deyib.
Sözümü özümdə qərib saldılar,
Bu da bu yoldaki yağışdır-deyib.
Çəkdilər qabağa yaltağın birin,
Adıyla verdilər gözaydınlığı.
Amma ŞEİR yazan əsil ŞAİRİN,
Sandığa yük oldu söz aydınlığı.
Ona,əhsən,dedi özükimilər,
Nə etmək,kasıbın budu olanı…
Amma acmayıblar yekə əmilər,
Yalannan təpirlər gözə yalanı.
Meydanda ona bir at da verdilər;
Yüyənin özgədən oğurla-deyib.
At üstə hələ bir ad da verdilər,
Qal bu ilhamınla,ağırla-deyib.
Nə yüyən özünün,nə at özünün,
Utanıb düşsənə xalqın atından.
Şairin tanıyır bu xalq özünün,
Kim sənə ad verir xalqın adından?!.
Bu dərd sağalmayan söz yaramızdır,
Özündən çıxarır bu dərd adamı.
Şair arsız olmaz,öz aramızdı,
Nə söz adamısan,nə dərd adamı.
Ay günün adamı,dilə gəlirsən,
Sənnən də keçəcək ömürdən keçən…
Sən özün min ildir yaxşı bilirsən,
Bu xalq öz şairin özüdür seçən. davamı burada...

Kişinin…

Kişilər, söyləyim əhvalatını ər kişinin,
Yəni ki, Azərbaycanlı olan nər kişinin.

Halına özgələri yandı, özü kam aldı,
“Doxsan üç”dən belə hər arzuya nakam qaldı.
Dilənir bir sırası, bir sırası hambaldı,
Ödəmir qarnını alnından axan tər kişinin
Şübhəsiz Azərbaycanlı Kələntər kişinin.
davamı burada...

İşlər Baş-ayaqdır

Işlər baş-ayaqdır hələ,rəhmətliyin oğlu!
Çimdik nə kar eylər kələ, rəhmətliyin oğlu?!

Şallaqla bular pöhrələnib mərtəbələnmiş,
Cəmdəkləri gündən-günə şişmiş, təpələnmiş.
Vicdanları paytaxt şəhərində səpələnmiş,
Aburları getmiş yelə, rəhmətliyin oğlu! davamı burada...