Allah da borcunu istəsə məndən…

Gözümün işiğın yollardan yığım,
Sərim gözlərinin qaranlığında.
Sənsiz ömrümü də sənsiz sürməyim,
Sürüm gözlərinin qaranlığında.

Gözümü bağlasın həsrət sığalı,
Bir ömür yaşayım gözləri bağlı.
Hər gecə yuxuna gələn nağılı,
Görüm gözlərinin qaranlığında. davamı burada...

Mənə, yox de!

Mən yanıb-yaxılmaq istəyirəm.
Mənə, yox de,
Səninçün yox olmaq istəyirəm.
Mənə, yox de, çiçəyim,
Qovla məni, deyirəm,
Elə sizin küçədə yıxılmaq istəyirəm.


At məni,
Əllərindən dağılmaq istəyirəm.
At məni,
Sinən üstə dağ olmaq istəyirəm.
At məni, at, çiçəyim,
Öldür məni, deyirəm.
Yenə həsrətin üçün doğulmaq istəyirəm.
davamı burada...

Tapa bilmədim..

Dözüb bu ağrıya sənə, dost,dedim,
Ara bir üzünü görməkdən ötrü.
Səninçün bir dəftər şeir yazmışam,
Bir daha yanına gəlməkdən ötrü.

Ayrılıq əlində sınama məni,
Üzünü görəndə dərd gedir,ay dost.
Bu ki,dostluq deyil, qınama məni,
Bu başdan-ayağa sevgidir, ay dost. davamı burada...

Yoxluğuna..

Hisslərimi oğurlayıb əlimdən,
Varlığımı yoxluğuna götürdün.
Bir qurtumluq sevgi umdum bu gecə,
Yoxluğunu varlığıma gətirdin.

Düşünmə ki, bu dünya da varam mən,
Varlığımda yoxa çıxıb itmişəm.
Varlığını arzulardım dünyada,
Heç olmasa yoxluğuna yetmişəm. davamı burada...

Heç kimə…

Ömür keçdi ağla ona, yan ona,
Oddan başqa nə qalır ki, yanana…
Hara getsəm qayıdıram yanına,
Mənim axı səndən başqa kimim var?!

Ən uzaqsan,ən yaxınsan mənə sən,
Sənə qədər, səndən sonra-yenə,sən.
Yanımda da, arzumda da elə sən,
Mənim axı səndən başqa kimim var?! davamı burada...

Tofiq olaram səninçün.

Nə Məcnun olaram, nə də ki, Fərhad,
Nə yara bilərəm bir dağ səninçün.
Nə nalə olaram, nə də ki,fəryad,
Danışar sevgimdən varaq səninçün.

Amandır üzünə dəyməsin üzüm,
Çiçək qız,mən sənə nə çiçək üzüm?!.
Sənə bülbül olsam susaram özüm,
Oxuyar qonduğum budaq səninçün. davamı burada...

Apar..

Üzlüş bu qanlı sevdadan,
Ürəyimi yaxıb apar.
Birazca topla gücünü,
Məhəbbəti yıxıb apar.

Qalsan yolun dağ olacaq,
Sevgim sənə dağ olacaq.
Zülfün yerə dağılacaq,
Zülfünü də yığıb apar. davamı burada...

Ay, sevgilim Ay!

Gəlişini gözləmişəm hər gecə,
Bu gecə də görüşümə gəl, Ayım.
Baxışımla sürmələyim gözünü,
Öpüşümlə dodağını boyayım.

Bu gecə də pəncərədən gələrsən,
Kimsə görməz məni salsan qoynuna.
Qollarını işiq kimi uzadıb-
İşiğını dolayarsan boynuma. davamı burada...